Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma sürecinde davanın açılacağı görevli mahkemeler Aile Mahkemeleridir. İkamet edilen yerde Aile Mahkemesi bulunmuyorsa bireyler boşanma davasını Asliye Hukuk Mahkemesinde açabilirler. Boşanma istemiyle dava açılabilmesi için bireylerin boşanma dilekçeleri ile birlikte yetkili mahkemeye başvuru yapmaları gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli unsur yetkili mahkemenin doğru tespit edilebilmesidir. Bilinmesi gereken davanın nasıl açılacağından çok çekişmeli boşanma davasının nasıl yürütüleceğidir. Zira çekişmeli boşanma davası bir çok karmaşık prosedürü içereceğinden dolayı davanın reddi gibi bir sonuç çıkabileceği gibi dava 4 5 sene de sürebilir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlarken bireylerin hukuki anlamda kusursuz bir boşanma dilekçesi ile davayı açmaları onların hızlı ve kolay bir dava süreci geçirmelerine olanak sağlayacaktır. Bu anlamda anlaşmalı boşanma dilekçesi bireylere özel olarak hazırlanmalıdır. Bu süreçte anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlarken yapılan hataların başında anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği üzerinden kendi dilekçelerini hazırlamak gelmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma için açılacak olan dava, bireylerin boşanma dilekçesi ile birlikte yetkili mahkemeye başvurmaları ile açılabilmektedir. Bireyler bu aşamada boşanma protokolünü sunabilecekleri gibi dava sürecinde duruşmadan önce de sunabilirler. Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır diyen kişilerin dikkat etmeleri gereken hususların başında dava için gerekli prosedürleri doğru bir biçimde uygulamalarıdır. Aksi durumda anlaşmalı boşanmak olması gerekenden daha uzun sürecek ya da açılan boşanma davası reddedilecektir. Boşanma davalarında red kararı alındığında bireyler 3 yıl içerisinde aynı nedenle tekrar boşanma davası açamamaktadırlar.

Çekişmeli Boşanma Nedir Nasıl Yapılır?

Boşanma davaları şeklen ve usul olarak farklılık göstermekte ve açılabilecek farklı boşanma davası türleri bulunmaktadır. Eşlerden birisinin boşanmak istememesi ya da her iki eş de boşanmak istese dahi boşanmanın maddi ve manevi sonuçları üzerinde uzlaşamamaları durumunda açılacak olan boşanma davası çekişmeli boşanma davası olarak adlandırılır. Çekişmeli Boşanma davası, anlaşmalı boşanma ile kıyaslandığında daha zor ve karmaşık bir süreci ifade edecektir. Öyleki çekişmeli boşanmalarda boşanmayı getiren olaylar üzerinde hangi eşin ne kadar kusuru olduğu doğru saptanabilmesi için tespit, araştırma, inceleme süreçleri, karşı dava süreci, tanıkların dinlenmesi, boşanmayı getiren olayın ispat edilebilmesi için farklı argümanların kullanılması… gibi bir çok durum süreci zorlaştırmaktadır. Bu makalemizde çekimeli boşanma davası hakkında bilgiler vermeye çalışacağız.

Çekişmeli Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma davaları istenilen her yerde açılamaz. Boşanma davası yetkili Mahkemede açılmalıdır. Aksi durumda dava açıldıktan sonra yetkisizlik kararı verilecek bireyler de boşu boşuna zaman kaybı yaşayacaklarıdır. Çekişmeli boşanma davaları için yetkili mahkeme, eşlerin son altı ay içerisinde birlikte ikamet ettikleri yere bağlı olan aile mahkemeleridir. Eşlerin altı aydan daha uzun bir süredir aynı hanede ikamet etmemeleri durumunda ise boşanma davası açılacak yetkili mahkeme davalının ikamet adresinin bulunduğu yerdeki mahkemedir.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma şartları yukarıda da ifade ettiğimiz gibi kanun tarafından tarafların evliliği anlaşmalı sonlandırabilmeleri için yerine getirmelerine hükmettiği şartlardır. Buna göre eşlerin anlaşmalı boşanmabilmeleri için yapmaları gereken 3 unsur şu şekilde sıralanabilir.

1- Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için evliliğin bir yılını doldurmuş olması gerekir. Yani bir yıldan önce eşler her konuda uzlaşmış olsa dahi anlaşmalı boşanma gerçekleşmez.

2- Anlaşmalı boşanma gerçekleştirilebilmesi için eşler boşanmanın Tüm hukuki sonuçlarında uzlaşmış ve bu durumu yazılı bir şekilde belgelemiş olmalıdır. Bu yazılı belge, “Anlaşmalı Boşanma Protokolü” olarak adlandırılır. Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmamış ise kanun yine anlaşmalı boşanma yapılamayacağına hükmeder. Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde taraflar, çocuğun velayetini kimin alacağı, evlilik içerisinde edinilmiş malların nasıl paylaşılacağı, boşanmaya ilişkin tarafların tazminat ya da nafaka taleplerinin olup olmadığı gibi hususlarda uzlaşma içerisinde olduklarını beyan etmeleri gerekir. Anlaşmalı boşanma protokolü hakkında daha ayrıntılı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

3- Anlaşmalı boşanmalarda davaya katılma Medeni Kanun tarafından hükmedilen bir başka anlaşmalı boşanma şartıdır. Taraflar ister boşanma avukatı ile isterlerse kendileri davayı yürütüyor olsunlar, her durumda boşanma davasına katılmaz zorundadırlar. Burada amaç, boşanma protokolü içerisinde beyan edilen uzlaşma hususlarının hakim tarafından bir de bireylerden dinlenmesidir.

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Boşanma davaları şekil ve usul yönünden farklılık göstermektedir. Bu noktada eşlerin boşanma ile ilgili tüm hukuki sonuçlar üzerinde uzlaşmaları sonucu açılacak olan boşanma davası türü “Anlaşmalı Boşanma” olarak adlandırılır. Anlaşmalı boşanma yapılabilmesi için yerine getirilmesi gereken tek şart eşlerin tüm konularda anlaşmaları değildir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu Hangi durumlarda anlaşmalı boşanma yapılabileceğini 3 maddede sıralamaktadır. “Anlaşmalı Boşanma Şartları” olarak ifade edilen bu koşulların yerine getirilmediği noktada taraflar her konuda anlaşsa bile anlaşmalı boşanma gerçekleşmez. Anlaşmalı boşanabilmek için yapılması gerekenlerin anlatıldığı bu makalemizde öncelikle Medeni Kanun’un hükmettiği anlaşmalı boşanmanın şartlarının ne olduğuna göz atalım.

Tedbir Nafakası Nedir Tedbir Nafakası Nasıl Alınır?

Tedbir nafakası, boşanma davası sürerken eşlerden yoksulluğa düşecek olana verilecek olan nafaka türüdür. Tedbir nafakası alabilmek için boşanma davası sürecinde hayat standardı belirli ölçüde düşecek olan eşin hakimden tedbir nafakası talep etmesi gerekir. Uygulamada tedbir nafakası çoğunlukla kadınlar tarafından talep edilir. Kadın eş boşanma sürecinde çalışmıyor ise hakimden geçimini sağlamak adına tedbir nafakası talep eder. Tedbir nafakası geçici bir nafaka türüdür ve tedbir nafakasının ödenme süresi boşanma davasının sona ermesiyle dolar.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

Anlaşmalı boşanmalarda davanın açılabilmesi için hazırlanacak boşanma dilekçesi konusunda bireyler sıklıkla anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği arayarak kendilerine dilekçe yazmaya çalışmaktadır. Bu durum oldukça tehlikelidir. Zira internet üzerinde kolaylıkla bulunan ve anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği diye sunulan belgelerin hukuki bir geçerliliği olup olmadığı muammadır. O yüzden bireyler bu belgeyi şansa bırakmak yerine uzman bir boşanma avukatı tarafından hazırlanmasını sağlamalıdırlar. Diğer yandan her evlilik için boşanmayı getiren olaylar farklı şekillerde ortaya çıktığından dolayı boşanma dilekçesi örneği size yarardan çok zarar getirecektir.