HukukcuForum.COM - Hukuk Forum, Hukuk Forumları, Hukuk Siteleri

yoursite.com page title
Go Back   HukukcuForum.COM - Hukuk Forum, Hukuk Forumları, Hukuk Siteleri > HUKUK ALANI > İş Hukuku


İş Hukukunda İzin Kullanma Hakkı ve Süreleri


HukukcuForum.COM - Hukuk Forum, Hukuk Forumları, Hukuk Siteleri sitesindeki İş Hukuku - İş Hukuku, İşçi, İşveren, İşveren Vekili, Taşeron, Kıdem ve İhbar Tazminatı, İş Güvenliği, Fesih, İşe İade, İş Kazası, Analık, Asgari Ücret, Fazla Çalışma, İş Sözleşmesi, Ücret, İzin, Sosyal Haklar, İş Kanunu, Ücret, Akit kategorisi altındaki İş Hukukunda İzin Kullanma Hakkı ve Süreleri isimli konuyu görüntülemektesiniz.


Etiketlenmiş Kullanıcılar

Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 23-10-13, 18:20   #1
Administrator
 
admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

Üyelik tarihi: 28-08-13
Bulunduğu yer: oLdcity.
Web Sitesi: www.hukukcuforum.COM www.hukukcuforum.NET
Mesajlar: 2.198
Konular: 2172
Aldığı Teşekkür: 17
Hf Puanı : 10
Hf Seviyesi :

Standart İş Hukukunda İzin Kullanma Hakkı ve Süreleri

Bir işyerinde işe başlandığı günden itibaren, deneme süresi de dahil olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçiler yıllık ücretli izne hak kazanır. Fakat peş peşe ya da farklı tarihlerde aynı işverene ait değişik işyerlerinde çalışılmış ise, yıllık izne hak kazanılması için gereken bir yıllık süre hesaplanırken bu işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplanması gerekmektedir. İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi çalışma yılına göre değişmektedir : Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) çalışma süresi olanların en az 14 gün, Beş yıldan fazla 15 yıldan az çalışmış olanların en az 20 gün, 15 yıl (dahil) ve daha fazla çalışma süresi olanların en az 26 gün izin hakkı bulunmaktadır. Buna ilave olarak , onsekiz ve daha küçük yaştaki işçiler ile elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz. Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmelerinde belirtilerek daha fazla kullandırılabilir.İhbar öneli süresindeyken yıllık izin kullanılabilir mi?

Yıllık izin ve ihbar öneli süresi iç içe geçmemelidir . Bu sebepten dolayı bu izinler birbirinden mahsup edilemez.

İşçi yıllık izninde iken bu sürede başka bir işyerinde çalışırsa ne olur?

Yıllık ücretli izni sırasında ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılan bir işçiden, işvereni tarafından bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret geri alınabilir.

İşveren tarafından verilmiş olan izinler yıllık izinden kesilir mi?

İşveren tarafından yıl içinde ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izinden kesilemez.

Yıllık ücretli izin süresi işveren tarafından bölünerek kullandırılabilir mi?

Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünerek kullandırılamaz, bu iznin sürekli bir şekilde verilmesi gerekmektedir. Ancak, taraflar anlaşır ise yıllık izin bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir. Tam tersi durumda da , eğer işçi bölerek kullanmak istiyor ise , yine aynı şekilde işveren ile anlaşarak ve her biri 10 günden az olmamak üzere 3 parçada kullanılabilir.

Mevsimlik işlerde ve kampanya işlerinde yıllık izin kullanılabilir mi?

Niteliklerinden ötürü mevsimlik işler veya kampanya işleri 1 yıldan az sürer. Bu sebepten dolayı İş Kanununun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri bu tür işlerde uygulanmaz.

İşverenin işçiyi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırma hakkı var mıdır?

Bu tür tatillerde çalışılıp çalışılmayacağının toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmelerinde belirtilmesi gerekmektedir. Eğer sözleşmelerde bu konuda hüküm bulunmuyor ise bu tür günlerde çalışılması için işçinin yazılı onayı gerekmektedir.

9 yıl kısmı süreli çalışan bir işçi kaç gün yıllık izine hak kazanır?

Kısmi süreli işçi ile tam süreli işçi arasında yıllık izin bakımından bir farklılık bulunmamaktadır. Bu durumda işyerinde 9 yıl hizmeti olan kısmi süreli çalışan işçinin yıllık hak edeceği izin süresi tam süreli işçi de olduğu gibi 20 gündür.

İzin Kurulu ne anlama gelir ve bu kurul işçilerin yıllık izinlerini nasıl düzenler?

Eğer bir işyerinde 100’den fazla işçi çalışıyor ise bu işyerinde bir izin kurulunun oluşturulması zorunluluğu vardır. İzin kurulu 1 işveren veya işveren temsilcisi ile 2 işçi temsilcisi olmak üzere 3 kişiden oluşmaktadır. İzin Kurulu üyesi olacak işçiler ve yedekleri, ya işyeri sendika temsilcisi tarafından, eğer bu yok ise işyerinde çalışan işçiler tarafından seçilir. İzin Kurulu işveren temsilcisi olan üyenin başkanlığında yürütülür. Üyeler iki yılda bir yeniden seçilir. İşçiler hangi tarihte yıllık izinlerini kullanmak istiyorlarsa bu taleplerini İzin Kurulu’na iletirler. İzin Kurulu, başkanın çağrısı ile toplanır. Toplantıda işçilerin yıllık izin kullanma dönemleri ile ilgili talepleri, işyerindeki işçi sayısı, işçilerin kıdemleri ve işlerin aksamaması zorunluluğu dikkate alınarak bir izin çizelgesi düzenlenir. Bu çizelge her bir işçinin hangi tarihler arasında izin kullanacağını belirtir. Daha sonrasında işveren tarafından onaylanan yıllık izin çizelgeleri işyerinde ilan edilir. İzin Kurulu’nun bir diğer görevi işçilerin yıllık izinlerle ilgili talep ve şikayetlerini işverene iletmektir.

Yıllık izin süresi içerisinde işçinin sigorta primleri ödenmeye devam eder mi?

Tüm primlerin ödemesi yıllık izin süresi içinde de devam eder.

Yıllık izin süresi ücretli olarak kullanılan bir izin midir?

Yıllık izin, ücretli bir izindir. İşverenin, kullanılan yıllık izin süresine ait ücreti, işçi izne çıkarken peşin olarak vermek ya da avans olarak ödemek zorunluluğu vardır. Yıllık izin süresi için işçiye ödenecek ücrete fazla çalışma ücretleri, primler ve sosyal yardımlar dâhil edilmez.

İşyerinde çalışırken bir işçi askere gider ise, askerlikte geçirdiği süre, yıllık izin hesaplanmasında dikkate alınacak mıdır?

Askerlik süresince hizmet akdi askıda sayılır. Bu sebepten bu süre yıllık izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

Hastalık sebebi ile uzun süreli bir rapor kullanıldığında, bu rapor dönemi yıllık izin hakkını nasıl etkiler?

Eğer bir kaza sebebi ile veya bir hastalık sebebi ile işe rapor alınarak uzun süre gidilememiş ise o tarihteki hizmet süresine göre hesaplanacak bildirim süresine altı hafta daha eklenir . Raporlu olunan süre bu şekilde hesaplanacak süreden daha fazla ise, fazla olan kısım yıllık ücretli iznin hesaplanmasında değerlendirmeye alınmaz. Örnek vermek gerekirse; işyerinde 2 yıllık süre ile çalışmanız var ve bu süreçte kaza geçirdiğinizi ve 5 ay rapor kullandığınızı düşünelim. 2 yıllık hizmeti olan bir işçinin ihbar süresi 6 haftadır. Bu süreye bir 6 hafta daha eklenir ve bulunacak 12 haftalık süre yıllık izin hakkınızı hesaplarken çalışılmış gibi sayılır ve geri kalan süre değerlendirmeye alınmaz.

Yıllık izin hakkının kullanılma dönemi ne zamandır?

Her hizmet yılına ait yıllık izinler gelecek hizmet yılı içerisinde kullanılır. Örnek olarak 2012 yılı yıllık iznine 01.02.2013 tarihinde hak kazanılmış ise, izin 01.02.2013 – 01.02.2014 tarihleri arasında kullanılabilir. Bu tarihler arasında hangi zaman dilimi içinde kullanabileceği konusunda ise işverenin takdir hakkı bulunmaktadır.

İşveren yıllık izinlere ilişkin kayıt tutmakla yükümlü müdür?

İşverenin, tüm işçiler için yıllık izinlerine ait kayıt tutma zorunluluğu vardır. Bu kayıtlar yıllık izin defteri şeklinde düzenlenebilir ya da kartoteks biçiminde de tutulabilir.

Yıllık izin uzak bir yerde geçirilecek ise bu durumda yol izni alınabilir mi?

Eğer yıllık izin, işyerinin bulunduğu yerden başka bir yerde geçirilecek ise, bu durumun belgelenmesi ve yol izni talep edilmesi halinde, işveren işçiye 4 güne kadar yol izni vermek zorundadır. Fakat verilen bu yol izni ücretsiz izin niteliğindedir.

İşten ayrılma durumunda kullanılmayan yıllık izin hakları yanar mı?

İşyerinden ayrılma durumunda kullanılmamış olan yıllık izin hakları yanmaz. Ayrılış sırasında, kullanılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretler, hizmet akdinin son bulduğu tarihteki ücret üzerinden işçiye ödenir.

Hafta tatilleri yıllık izinden sayılır mı?

Yıllık ücretli izin günleri hesap edilirken, izin süresi içerisine giren ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz ve yıllık izine süresine dahil edilmez. Örnek olarak 14 günlük süre için yıllık izne ayrılan bir işçi, bu süreye 2 gün de hafta tatili rastlayacağından, fiilen 16 gün yıllık izin kullanacaktır.

Yıllık izin süreleri için yaş gruplarına özel bir düzenleme var mıdır?

Böyle bir düzenleme bulunmaktadır. 18 ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 ve daha yukarı yaştaki işçilerin yıllık izin süresi en az 20 gün olmalıdır. Örnek olarak 16 yaşında bir işçi, hizmet süresi beş yıldan az bile olsa, 18 yaşına gelene kadar, her yıl için yıllık izinlerini 14 gün olarak değil 20 gün üzerinden kullanır.

Yıl içinde kullanılmış olan mazeret izinleri yıllık izinden düşülür mü?

Yıl içinde kullanılmış olan mazeret izinleri – İster ücretli olsun isterse ücretsiz- ya da raporlu olarak çalışılmayan süreler işveren tarafından yıllık izinden düşülemez.

Hafta tatiline ne zaman hak kazanılır?

İşyerlerinde, hafta tatilinden önce belirlenen iş günlerinde tam olarak çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verilmesi gerekmektedir.

Ara dinlenmesi ne demektir?

Ara dinlenmesi günlük çalışma süresinin ortalama zamanında verilir . Süresi çalışılan yere ve işin gereğine göre ayarlanır. Günlük çalışma süresi içerisindeki dinlenme süresine verilen addır. İş yerlerinde uygulanan öğle yemeği molası , çay molası ve benzeri molalar ara dinlenmesine örnek olarak verilebilir.

Bir günlük çalışma saati içerisinde işçinin kullanabileceği ara dinlenmesinin süresi ne kadardır ?

Eğer iş ;

dört saat veya daha az ise onbeş dakika,
dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar ise yarım saat,
yedibuçuk saatten fazla süreli ise bir saat ara dinlenmesi verilmesi gerekir.
Günde 7.5 saat ve günde 9 saat çalışan işçilerin ara dinlenmesüreleri ne kadar olmalıdır?

Günde 7.5 saat çalışan işçinin ara dinlenme süresi hakkı yarım saattir. Eğer 7.5 saatten fazla çalışıyor ise ara dinlenme en az bir saat olmalıdır. Bu sürelerin üzerinde ara dinlenmesi vermek , işverenin inisiyatifine bırakılmıştır.

Ara dinlenmeleri çalışma süresine dahil edilir mi?

Ara dinlenmeler çalışma süresinden sayılmamaktadır. Örnek olarak; sabah 08:00’de çalışmaya başlayıp 18:00’de çalışmayı bırakan ve gün içinde bir saat yemek molası ve iki kez on beşer dakika çay molası kullanan bir işçinin günlük çalışma süresi 10 saat değil, 8.5 saattir.

Ara dinlenmesi tek seferde mi kullanılır , bölünerek kullanılması mümkün müdür?

Genel kural olarak yaklaşım ara dinlenmelerinin aralıksız kullandırılması yönündedir. Fakat işyeri ortamı , hava şartları, oranın geleneği ve işin özellikleri göz önüne alınarak ve bunu sözleşmede belirtmek koşulu ile ara dinlenmelerinin bölünerek kullandırılması da mümkündür.

Hafta tatili kullandırılmayan bir işçi ne yapabilir?

6 gün çalışan bir işçinin en az 24 saat dinlenmesi gerekmektedir. Hafta tatili kullandırılmıyor ise bir işçi Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bir dilekçeyle başvuruda bulunup, bu işyeri hakkında inceleme yapılmasını talep edebilir.

Evlilik izni ne kadardır?

4857 sayılı Kanun gereğince evlilik izni üç gündür.

Ulusal bayram ve genel tatil günleri hangileridir?

Ulusal Bayram :

29 Ekim , 1.5 gün

Genel Tatiller :

1 Ocak, 1 gün

23 Nisan, 1 gün

1 Mayıs, 1 gün

19 Mayıs, 1 gün

30 Ağustos, 1 gün

Ramazan Bayramı, 3.5 gün

Kurban Bayramı, 4.5 gün

Hafta içinde raporlu olunarak çalışılmadığı durumlarda hafta tatili hakkı kaybedilir mi?

Hafta içinde raporlu olunması durumunda bu hafta tatili hakkını kaybetmeye sebep olmaz. Doktor raporu ile işe gelinmemiş olan günler çalışılmış gün olarak kabul edilir ve hafta tatiline hak kazanılır.

Toplu izin uygulaması ne demektir?

İşvereniniz, işyerinde çalışan işçilerin hepsinin ya da bir kısmının yıllık izinlerini Nisan ayı başı ile Ekim ayı sonu arasındaki herhangi bir tarihte toplu olarak kullanmasına karar verebilir. Eğer böyle bir uygulama yapılır ise bu süre zarfında belli sayıda işçi, işyerinin korunması, bakımı vb. işler için toplu izin uygulamasının dışında tutulabilir. İşyerinde toplu izin uygulamasına karar verilmiş ise, yıllık iznine henüz hak kazanmamış işçiler de bu uygulamaya dâhil edilebilirler.

İşverenin bayram sonrası izin verir ise bu izin karşılığı olarak telafi çalışması yaptırabilir mi?

İşveren bayram sonrası izin verir ise bu izin karşılığı olarak telafi çalışması yaptırması mümkündür. İşveren, bayram tatili dışında işçiye izin kullandırmışsa, iki ay içinde çalışılmayan bu günler için telafi çalışması yaptırabilir. Fakat telafi çalışması şartlarına uyulması gerekmektedir. Telafi çalışması günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz ve tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.Ayrıca telafi çalışması yapılan saatler için fazla mesai ücreti hakkı doğmaz.

İşçinin iş görme ediminin alacaklısı olan taşeron firma sürekli değişiyor ise , işçinin yıllık izni bundan nasıl etkilenir?

Çalışma aynı işyerinde aralıksız sürdürüldüğünde ve yıllık izne hak kazanma süresi dolduğunda , firma değişik firmalar ile çalışıyor olsa bile işçi yıllık izne hak kazanır. Taşeron firmanın değişmiş olması bu hakkın kazanımı ve kullanımını engellemez.

Bir işçi haftada 5 saat fazladan çalışma yapıyor ise bu işçinin ücret yerine izin alması mümkün müdür?

İişçinin zamlı ücret yerine fazladan çalıştığı her saat karşılığı olarak 1 saat 30 dakikayı, iş saatleri içerisinde serbest zaman olarak kullanması mümkündür.

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde fazla çalışma yapan bir işçinin ücreti nasıl hesaplanmaktadır?

Söz konusu günlerde yasal düzenlemelerle açıklanan esaslara dayalı olarak ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçi, çalıştığı her tatil günü için 2 günlük ücrete hak kazanacaktır. Ücretleri aylık “maktu” olarak belirlenen ve bir ay içerisinde bazı günlerde çalışılmasa bile aynı ücreti ödenen işçilere, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmamaları durumunda, almakta oldukları aylık “maktu” ücretlerinin dışında herhangi bir tatil günü ücreti ödenmez. Aylık “maktu” ücret esasına bağlı olarak çalışan işçilerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmaları, çalışılan her tatil günü için bir günlük fazla çalışma ücreti hak edilmesi ile sonuçlanır.

 

admin isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
hakkı, hukukunda, kullanma, süreleri, İzin

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkTüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 03:24.
DUYURU

Sitemiz bir 'paylasim' sitesidir. Bu yüzden sitemize kayıt olan herkes kontrol edilmeksizin mesaj/konu/resim paylaşabiliyorlar. Bu sebepten ötürü, sitemizdeki mesaj ya da konulardan doğabilecek yasal sorumluluklar o yazıyı paylaşan kullanıcıya aittir. Öneri ve Şikayetleriniz forum kategorisine bildirdiğiniz taktirde mesaj ya da konu en fazla 48 saat içerisinde silinecektir.

Follow us on


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.